PHÁP LUẬT & BẢN QUYỀN

1. Quảng cáo Banner.
2. Viết bài quảng cáo giới thiệu tác phẩm, sản phẩm, doanh nghiệp.
3. Tổ chức sự kiện truyền thông, tọa đàm.
4. Dịch vụ khác theo quy định Luật báo chí, pháp luật liên quan.
Click Xem Báo phí cơ bản