THACO Industries trở thành thành viên chính thức của AMCHAM và EUROCHAM

THACO Industries đã trở thành thành viên chính thức của Hiệp hội Thương mại Mỹ tại Việt Nam (AMCHAM) và là thành viên kép của Phòng Thương mại châu Âu tại Việt Nam (EUROCHAM) và Hiệp hội Thương mại Đức - châu Âu tại Việt Nam (GBA).

AMCHAM là một trong những tổ chức kinh doanh lớn nhất tại Việt Nam với hơn 550 công ty thành viên và hơn 2.000 đại diện doanh nghiệp, hoạt động với mục tiêu thúc đẩy thương mại và đầu tư giữa Mỹ - Việt Nam, là tiếng nói của các doanh nghiệp Mỹ tại thị trường Việt Nam.

EUROCHAM được thành lập năm 1998 nhằm phát triển Việt Nam trở thành đối tác thương mại và là điểm đến đầu tư hấp dẫn của các doanh nghiệp châu Âu. Hiện nay, EUROCHAM là tổ chức hàng đầu đại diện cho hơn 1.000 doanh nghiệp thành viên hoạt động trong nhiều lĩnh vực khác nhau. GBA là một thành viên của EUROCHAM, hỗ trợ gần 400 doanh nghiệp Đức phát triển thị trường, giao lưu văn hóa - kinh tế với các doanh nghiệp Việt Nam.

banner-1657866044.jpg

Tham gia Hiệp hội AMCHAM, EUROCHAM và GBA, THACO Industries có cơ hội tham dự các sự kiện gặp gỡ, kết nối các doanh nghiệp châu Âu và Mỹ tại Việt Nam để quảng bá thương hiệu, tìm kiếm khách hàng và đối tác tiềm năng, tăng cường hợp tác kinh doanh, đẩy mạnh sản xuất và xuất khẩu, tham gia sâu vào chuỗi cung ứng toàn cầu.

Link nội dung: https://phapluatbanquyen.phaply.vn/thaco-industries-tro-thanh-thanh-vien-chinh-thuc-cua-amcham-va-eurocham-a1055.html