Chính sách

Bảo hộ chỉ dẫn địa lý “Châu Thành Long An” cho sản phẩm thanh long

Mới đây, Cục Sở hữu trí tuệ đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký chỉ dẫn địa lý cho thanh long Châu Thành Long An (sản phẩm thứ 85 được bảo hộ chỉ dẫn địa lý). UBND tỉnh Long An là tổ chức quản lý chỉ dẫn địa lý này.

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin.