Nghiên cứu trao đổi

Độc quyền là gì ? Độc quyền trong luật cạnh tranh, sở hữu trí tuệ

Độc quyền và cạnh tranh là hai hiện tượng có liên quan chặt chẽ với nhau. Khi có chủ trương thúc đẩy cạnh tranh để phát triển thị trường, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp đầu tư đổi mới công nghệ sản xuất, hạ giá thành sản phẩm và đem lại lợi ích cho người tiêu dùng thì độc quyền cần phải được loại bỏ.

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin.