Tương tác

Chiến lược cung ứng sản phẩm hữu cơ tại Emart

Nhằm đáp ứng nhu cầu ngày một cao của khách hàng đối với thực phẩm hữu cơ, sản phẩm thân thiện với môi trường, bộ phận Thu mua ngành hàng Tươi sống của Emart không ngừng mở rộng việc hợp tác với các đối tác để phát triển nhà cung cấp mới và tăng sản lượng.

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin.