Bảo hộ

Các loại hình tác phẩm được bảo hộ quyền tác giả

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 17/2023/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Sở hữu trí tuệ về quyền tác giả, quyền liên quan.

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin.