Bảo hộ

Đăng ký sáng chế, giải pháp hữu ích tạo thương hiệu phát triển

Cách đây chưa lâu, Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học & Công nghệ) đã ban hành các quyết định chấp nhận đơn hợp lệ với 3 đăng ký sáng chế của tác giả Nguyễn Văn Hai - phường Xuân An, TP. Phan Thiết. Đó là “Hệ thống tưới với béc tưới- phun đa năng chăm sóc cây ăn quả”, “Móc cố định ống tưới cho cây thanh long”, “Đầu tưới phun mưa lệch tâm”.

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin.