Bảo hộ

Tập huấn “Bảo hộ nhãn hiệu nhằm phát triển sản phẩm đáp ứng tiêu chí Thương hiệu quốc gia Việt Nam” tại thành phố Hồ Chí Minh

Ngày 4/11/2022, tại thành phố Hồ Chí Minh, Cục Sở hữu trí tuệ đã khai giảng Lớp tập huấn “Bảo hộ nhãn hiệu nhằm phát triển sản phẩm đáp ứng tiêu chí Thương hiệu quốc gia Việt Nam” trong khuôn khổ Chương trình Thương hiệu quốc gia Việt Nam năm 2022 với hơn 100 học viên tham dự.

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin.