Bảo hộ

Tác động của pháp luật đến vấn đề bảo hộ chỉ dẫn địa lý đối với nông sản Việt

(PLBQ) - Nông sản là đặc sản thì thường gắn với đặc điểm thiên nhiên địa lý nhất định tạo nên sự khác biệt so với sản phầm cùng loại của địa phương khác.

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin.