Bảo hộ

6 điểm mới về bảo hộ kiểu dáng công nghiệp trong Luật Sở hữu trí tuệ 2022

Để đảm bảo tuân thủ các cam kết quốc tế sau khi gia nhập các Hiệp định thương mại thế hệ mới gồm CPTPP, EVFTA và RCEP, Việt Nam sửa đổi khá nhiều quy định liên quan đến các đối tượng quyền sở hữu trí tuệ[1] trong đó bao gồm cả kiểu dáng công nghiệp trong Luật SHTT 2005 sửa đổi lần 3 (gọi tắt là “Luật SHTT 2022”) vừa được Quốc Hội thông qua ngày 16/6/2022 thay thế Luật SHTT 2005 sửa đổi lần 1 năm 2009 và lần 2 năm 2019 (gọi tắt là “Luật SHTT 2005”). Luật SHTT 2022 có hiệu lực từ 1/1/2023 ngoại trừ quy định về nhãn hiệu âm thanh có hiệu lực từ 14/01/2022 and quy định về bảo hộ dữ liệu thử nghiệm dùng cho nông nghiệp phẩm có hiệu lực từ 14/01/2024. Dưới đây Bross & Partnes cập nhật 6 điểm mới về bảo hộ kiểu dáng công nghiệp.

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin.