Quy định mới về quản lý truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa

Đinh Văn Chiến

Thông tư mới về truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa gồm 5 chương, 14 điều, trong đó yêu cầu các tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh, dịch vụ thực hiện truy xuất nguồn gốc hàng hóa khi xây dựng dữ liệu phải đảm bảo tối thiểu 10 thông tin.

Mới đây, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Thông tư số 02/2024/TT-BKHCN quy định về quản lý truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa. Thông tư có hiệu lực từ ngày 1/6/2024.

Thông tư gồm 5 chương, 14 điều, trong đó yêu cầu các tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh, dịch vụ thực hiện truy xuất nguồn gốc hàng hóa khi xây dựng dữ liệu phải đảm bảo tối thiểu 10 thông tin sau: Tên sản phẩm, hàng hóa; hình ảnh sản phẩm, hàng hóa; tên đơn vị sản xuất, kinh doanh; địa chỉ đơn vị sản xuất, kinh doanh; thời gian sản xuất, kinh doanh (thời gian các sự kiện truy xuất nguồn gốc diễn ra); thương hiệu, nhãn hiệu, mã ký hiệu, số sê-ri sản phẩm (nếu có); thời hạn sử dụng của sản phẩm, hàng hóa (nếu có); các tiêu chuẩn quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, tiêu chuẩn quốc tế, tiêu chuẩn khu vực, tiêu chuẩn cơ sở được áp dụng.

truy-1712564047-1712645787.jpg

Quy định mới về quản lý truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa.

Các thông tin này được in mã gắn trên bao bì sản phẩm, được kết nối với Cổng thông tin truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa quốc gia. Người tiêu dùng có thể tra cứu hạn sử dụng, nguồn gốc của sản phẩm.

Đối tượng áp dụng gồm tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh, dịch vụ thực hiện truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa; tổ chức, cá nhân cung cấp dịch vụ, giải pháp liên quan đến truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa; cơ quan quản lý nhà nước và tổ chức, cá nhân khác liên quan đến thực hiện truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa.

Cổng thông tin này do Trung tâm Mã số mã vạch Quốc gia làm chủ đầu tư và dự kiến sẽ được đưa vào vận hành chính thức trong quý 2/2024, sau 10 tháng vận hành thử nghiệm và kết nối với một số địa phương cũng như hơn 4.000 doanh nghiệp. Bên cạnh chức năng quản lý truy xuất nguồn gốc, Cổng thông tin còn tiếp nhận và xử lý phản ánh, kiến nghị về chất lượng sản phẩm, hàng hóa, và dịch vụ từ cá nhân và tổ chức trên toàn quốc.

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin.