Thực tiễn kinh nghiệm

Bài học về vấn đề quản trị tài sản trí tuệ tại doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Việt Nam

(PLBQ). Các nghiên cứu của WIPO cho biết, khi các doanh nghiệp vừa và nhỏ biết cách quản trị tài sản trí tuệ thì thành tựu kinh tế đạt được sẽ tốt hơn và tăng trưởng cao hơn.

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin.