Bên khung cửa pháp đình

Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp – Vấn đề chung của mọi quốc gia

(PLBQ). Khi sự phát triển của internet trở nên phổ biến trong đời sống thì việc bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ lại gặp nhiều khó khăn hơn, các tranh chấp cũng xảy ra nhiều hơn với nhiều mức độ nghiêm trọng khác nhau, không chỉ riêng Việt Nam mà còn là tình hình chung của cả thế giới.

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin.