Thương hiệu

Chuyện kinh doanh của hai “sếu đầu đàn” nộp nhiều thuế nhất Việt Nam

Viettel và Vietcombank là một trong số 7 doanh nghiệp có tên trong Đề án phát triển "sếu đầu đàn" - Đề án phát triển doanh nghiệp nhà nước quy mô lớn của Bộ Kế hoạch & Đầu tư . Viettel là doanh nghiệp có nhiều đóng góp cho phát triển kinh tế của đất nước nhiều năm nay. Còn cái tên mới Vietcombank là đại diện cho ngành tài chính, ngân hàng với lợi thế về hệ thống quản trị doanh nghiệp, rủi ro và hiệu quả kinh doanh tốt.

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin.