Nội dung cho tag #sở hữu trí tuệ

  1. (PLBQ) - Với sự phát triển của khoa học và công nghệ, các nước đều nhận thấy được tầm quan trọng của sáng chế đối với kinh tế - xã hội và ngày càng tăng sự quan tâm đối với loại tài sản trí tuệ này. Tuy nhiên, việc chậm...
    Ngô Minh Tín - Lê Ngọc Quế Anh - 11:27 03/11/2023 - 70 lượt xem - 1 trả lời - trong: Hội nhập quốc tế
  2. Ngày 26 tháng 4 hằng năm chúng ta kỷ niệm Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới để cùng tìm hiểu về vai trò của quyền sở hữu trí tuệ (SHTT) trong việc khuyến khích đổi mới và sáng tạo. Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới năm 2022 ghi...
    - 14:14 04/04/2022 - 8 lượt xem - 0 trả lời - trong: Nghiên cứu trao đổi
  3. Cục Sở hữu trí tuệ (IP Việt Nam) và Cơ quan Sáng chế Nhật Bản (JPO) tiếp tục triển khai thử nghiệm Chương trình thẩm định nhanh đơn sáng chế (Chương trình PPH) giai đoạn 3 trong thời gian 03 năm (từ 01/4/2022 - 31/3/2025) sau khi đã hoàn thành...
    - 14:14 05/04/2022 - 75 lượt xem - 0 trả lời - trong: Nghiên cứu trao đổi

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin.