Hình ảnh công tác chuẩn bị Bầu cử 23.5.2021 - Ngày Hội toàn dân

Lợi Trần

Công tác chuẩn bị Bầu cử tại phường Văn Quán - Hà Đông - Hà Nội

Hình ảnh công tác chuẩn bị Bầu cử tại phường Văn Quán - Hà Đông - Hà Nội.

Tất cả công việc đã được chuẩn bị hoàn tất, chu đáo bởi cán bộ, nhân dân phường.

Minh Hảo

 

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin.