Bảo hộ

Bảo hộ nhãn hiệu ở nước ngoài: Không để doanh nghiệp chông chênh

Thống kê của Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ KH&CN) cho thấy, hiện nay, các nhãn hiệu đăng ký nội địa là khoảng 50.000 đơn/năm, nhưng chỉ có khoảng 280 đơn yêu cầu đăng ký quốc tế.

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin.