Bảo hộ

Khai thác thông tin sáng chế để đổi mới công nghệ: Phát triển sản phẩm hỗ trợ điều trị Alzheimer

Thông qua Chương trình phát triển tài sản trí tuệ (Chương trình 68), TS. Hoàng Đức Mạnh (Viện Dược liệu, Bộ Y tế) đã được Bộ Khoa học và Công nghệ đặt hàng giải mã công nghệ chiết xuất hoạt chất bacosides từ rau đắng biển để phát triển sản phẩm hỗ trợ điều trị Alzheimer.

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin.