Bảo hộ

Bảo hộ sở hữu sản phẩm nông sản: Cơ quan quản lý sẽ chung tay với doanh nghiệp

Chưa từng có tiền lệ cơ quan nhà nước đứng ra mua quyền sở hữu trí tuệ về giống của sản phẩm nào. Tuy nhiên, trước đề xuất của ông Hồ Quang Cua, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) đang bàn phương án để sở hữu giống lúa ST24, ST25

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin.