Bên khung cửa pháp đình

Bộ Tài chính đề nghị công an hợp tác điều tra các chuyển nhượng bất động sản trốn thuế

Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc đề nghị Bộ Công an chỉ đạo cơ quan công an các địa phương phối hợp với các Cục thuế để điều tra xử lý nghiêm các hành vi kinh doanh, chuyển nhượng bất động sản có dấu hiệu trốn thuế nhằm răn đe, ngăn chặn và truy thu thuế cho ngân sách nhà nước.

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin.