Bên khung cửa pháp đình

Cảnh báo hoạt động rửa tiền trên thị trường nghệ thuật

Bộ Tài chính Mỹ cho hay có một số bằng chứng về rủi ro xuất hiện hoạt động rửa tiền trên thị trường nghệ thuật giá trị cao.

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin.