Bên khung cửa pháp đình

Phát triển ngân hàng số và một số vấn đề đặt ra trong phòng, chống tối phạm

Thời gian gần đây đã ghi nhận quá trình chuyển đổi số mạnh mẽ của toàn ngành ngân hàng. Tuy nhiên, cùng với đó là những nguy cơ nảy sinh một số vi phạm pháp luật, thậm chí là tội phạm công nghệ cao khi ngân hàng số được đưa vào triển khai, hiện thực hóa.

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin.