Bên khung cửa pháp đình

90% chủ sở hữu NFT gặp phải lừa đảo

PrivacyHQ đã khảo sát hơn 1.000 người ở Hoa Kỳ, những người tích cực đầu tư và sở hữu NFT để tìm hiểu cách họ giữ an toàn cho các bộ sưu tập kỹ thuật số của mình. Theo kết quả, 90% nhà đầu tư đã từng gặp phải lừa đảo NFT.

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin.