Bên khung cửa pháp đình

Bài học nhãn tiền đối với doanh nghiệp nhìn từ vụ tranh chấp kiểu dáng công nghiệp giữa Piaggio và Detech

(PLBQ). Thực trạng doanh nghiệp Việt bị vướng mắc về quyền sở hữu trí tuệ khi sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu hàng hóa là một vấn đề phổ biến và bức xúc.

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin.