Xe - Công Nghệ

Nhiều cơ hội cho ngành Robotics Việt

Vai trò của Robot trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, nhất là tại các bệnh viện, ngày càng tạo nên mối quan tâm đặc biệt liên quan đến việc quản lý và kiểm soát sự lây lan của dịch bệnh trong môi trường bệnh viện. Tính đến cuối năm 2020, đã có 12 loại hình robot y tế đã được sử dụng tại các bệnh viện và các cơ sở y tế tại các nước phát triển.

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin.