Xe - Công Nghệ

Google sẽ thay đổi chính sách quyền riêng tư trên điện thoại Android

Thay đổi của Google sẽ hạn chế chia sẻ dữ liệu người dùng với bên thứ ba và tìm kiếm giải pháp giảm thu thập bí mật thông tin từ điện thoại Android.

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin.