Xe - Công Nghệ

Ký số từ xa – giải pháp hữu hiệu xây dựng môi trường giao dịch điện tử an toàn thuận tiện

Để thúc đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số quốc gia, việc triển khai các giải pháp định danh số, trong đó có ký số từ xa SmartCA được xem là chìa khóa quan trọng hàng đầu. Không chỉ hiệu quả đối với các tổ chức, doanh nghiệp, giải pháp này còn là công cụ hữu hiệu để mọi người dân đều có thể trở thành những công dân số, dễ dàng tiếp cận các dịch vụ công, thực hiện các giao dịch thương mại, tài chính…

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin.