16% số doanh nghiệp thực hiện thủ tục hành chính trực tuyến phải trả phí không chính thức

Đinh Văn Chiến

Đây là kết quả mới công bố của cuộc khảo sát do Ban nghiên cứu Phát triển Kinh tế tư nhân phối hợp với Cục Kiểm soát thủ tục hành chính thuộc Văn phòng Chính phủ, các hiệp hội thành viên Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ thực hiện nhằm làm rõ thực trạng thực hiện thủ tục hành chính của doanh nghiệp trong bối cảnh dịch Covid-19.

Khảo sát tổng kết ý kiến của 861 doanh nghiệp trên cả nước cho thấy, tỷ lệ doanh nghiệp có thực hiện các thủ tục hành chính trên môi trường mạng là khá cao ở tất cả các nhóm thủ tục hành chính được khảo sát, đều trên trên 50% bao gồm cả hình thức trực tuyến hoàn toàn và trực tuyến kết hợp trực tiếp, trừ nhóm thủ tục hành chính liên quan đến đất đai thì tỷ lệ này mới đạt gần 40%. 

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa.

Lượng các doanh nghiệp thực hiện các thủ tục hành chính trực tuyến hoàn toàn vẫn còn ở mức độ khiêm tốn, trung bình là khoảng 17%, phổ biến ở mức 10 - 12%, riêng nhóm thủ tục hành chính liên quan đến thuế và khởi sự doanh nghiệp có tỷ lệ hoàn toàn trực tuyến là khá cao so với các nhóm thủ tục hành chính khác, đạt tỷ lệ 30% và 28%.

Việc thực hiện thủ tục hành chính nói chung và việc thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường mạng nói riêng đã có những thuận lợi nhất định cho doanh nghiệp, với 17,3% doanh nghiệp tham gia trả lời khảo sát cho biết, thời gian thực hiện thủ tục hành chính đã giảm hơn trước; 16% doanh nghiệp cho biết, đã có hướng dẫn cụ thể, rõ ràng về quy trình, thủ tục cho người thực hiện; giảm yêu cầu về tài liệu, giấy tờ so với trước (12,1%); thực hiện được thủ tục hành chính 24/7 (11,5%) hay thanh toán phí, lệ phí, phí dịch vụ đã thuận tiện hơn (10,4%).

Riêng với thủ tục hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn trong bối cảnh dịch Covid-19, điểm sáng là 68% doanh nghiệp tham gia khảo sát trả lời đã thực hiện trên môi trường mạng.

Dẫu vậy, bên cạnh những thuận lợi, kết quả khảo sát cũng cho thấy, việc thực hiện thủ tục hành chính của doanh nghiệp nhìn chung còn nhiều khó khăn, đặc biệt là trong bối cảnh dịch Covid-19 bùng phát. Cụ thể, 45% doanh nghiệp cho biết, khó khăn họ gặp phải là khi có vướng mắc trong thực hiện thủ tục hành chính thì không biết hỏi ai để giải đáp; 34% doanh nghiệp cho biết, hồ sơ thực hiện thủ tục hành chính được chấp nhận ở cơ quan hành chính này nhưng lại không được chấp nhận ở cơ quan hành chính khác với cùng thủ tục; 16% doanh nghiệp cho biết, họ phải trả thêm chi phí không chính thức khi thực hiện thủ tục hành chính...

Riêng với việc thực hiện thủ tục hành chính trên mạng, dù tỷ lệ thực hiện tăng cao nhưng doanh nghiệp vẫn phản ánh còn có những hạn chế cụ thể như: 30% doanh nghiệp cho biết, việc nộp hồ sơ trên mạng thường không có phản hồi, 17% doanh nghiệp bị từ chối nhưng không rõ lý do. Thậm chí, việc nộp trực tuyến lại mất nhiều thời gian hơn so với nộp trực tiếp (12% doanh nghiệp), doanh nghiệp phải thực hiện trên nhiều trang giao diện khác nhau mới hoàn thành thủ tục (11%) và không thanh toán được trực tuyến hay văn bản ký số không được chấp nhận (7%).

Bên cạnh đó, kết quả khảo sát cũng ghi nhận đánh giá của các doanh nghiệp về nguyên nhân của các vướng mắc trong thực hiện thủ tục hành chính cả từ phía cung cấp dịch vụ cũng như bên thực hiện thủ tục.

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin.