Mẫu Hợp đồng chuyển nhượng, sử dụng quyền tác giả, quyền liên quan

Lợi Trần

Để góp phần thi hành có hiệu quả Bộ luật Dân sự, Luật Sở hữu trí tuệ và các văn bản hướng dẫn, Pháp luật Bản quyền xin giới thiệu các mẫu hợp đồng chuyển nhượng, sử dụng quyền tác giả, quyền liên quan để các tổ chức, cá nhân tham khảo khi thực hiện các giao dịch và ký kết hợp đồng.

Mẫu Hợp đồng chuyển nhượng quyền tác giả

Mẫu Hợp đồng chuyển nhượng quyền liên quan

Mẫu Hợp đồng sử dụng quyền tác giả trong lĩnh vực xuất bản

Mẫu Hợp đồng sử dụng quyền tác giả trong lĩnh vực biểu diễn

Mẫu Hợp đồng sử dụng quyền tác giả trong lĩnh vực sản xuất bản ghi âm, ghi hình, phim và chương trình phát sóng

Mẫu Hợp đồng sử dụng quyền liên quan đối với chương trình biểu diễn

Mẫu Hợp đồng sử dụng quyền liên quan đối với bản ghi âm, ghi hình

Mẫu Hợp đồng sử dụng quyền liên quan đối với chương trình phát sóng

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin.