Kinh doanh & Bản quyền

Có hay không việc xâm phạm nhãn hiệu “Phuc” - “Thu” sử dụng cho bánh trung thu của Bibica và Mondelez Kinh Đô ?

(PLBQ) Mới đây, trên một số phương tiện truyền thông đăng tải thông tin phản ánh sản phẩm bánh trung thu của Bibica nghi có dấu hiệu xâm phạm nhãn hiệu của Mondelez Kinh Đô do chữ “Phúc” trên bánh của Bibica giống với chữ “Thu” trên bánh của Mondelez Kinh Đô

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin.