Thành lập Nhóm tư vấn trong nước (DAG) Việt Nam trong khuôn khổ Hiệp định EVFTA

Ky Anh

Bộ trưởng Bộ Công Thương vừa ban hành Quyết định số 1972/QĐ-BCT ngày 17/8/2021 về việc thành lập Nhóm tư vấn trong nước (DAG) Việt Nam.

Theo đó, nhóm DAG Việt Nam hoạt động như một diễn đàn tập hợp, trình bày quan điểm và đưa ra khuyến nghị, tư vấn và góp ý đối với việc thực thi Chương Thương mại và Phát triển bền vững của Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - Liên minh châu Âu (EVFTA), phù hợp với cam kết tại Hiệp định. Các quan điểm và khuyến nghị này có giá trị tham khảo, được đưa lên Ủy ban Thương mại và Phát triển bền vững của Hiệp định EVFTA và các Bộ, ngành liên quan của Việt Nam. 

DAG Việt Nam cũng là đơn vị tham vấn ý kiến của các chuyên gia, tổ chức trong và ngoài nước liên quan đến thương mại và phát triển bền vững trong khuôn khổ Hiệp định EVFTA.

Nhóm DAG Việt Nam bao gồm không quá 15 thành viên, chia làm 3 phân nhóm là kinh tế, xã hội và môi trường. 

Phân nhóm kinh tế bao gồm các tổ chức, hiệp hội doanh nghiệp, hiệp hội ngành hàng đại diện cho quyền lợi của người sử dụng lao động, tổ chức nghề nghiệp;

Phân nhóm xã hội bao gồm các tổ chức đại diện cho người lao động và các tổ chức khác có liên quan;

Phân nhóm môi trường bao gồm các tổ chức về môi trường và các lĩnh vực khác có liên quan.

Đứng đầu Nhóm DAG Việt Nam là Ban Chủ tịch, bao gồm 1 Chủ tịch và 2 Phó Chủ tịch, với nhiệm kỳ hoạt động là 3 năm. DAG Việt Nam cũng sẽ thành lập 1 Ban Thư ký độc lập có nhiệm vụ hỗ trợ hoạt động của Nhóm, trong thời gian chưa được thành lập, chức năng của Ban Thư ký tạm thời được giao cho Vụ Chính sách Thương mại Đa biên, Bộ Công Thương cho đến khi có Quyết định thành lập chính thức.

Cũng theo Quyết định này, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (đại diện giới sử dụng lao động), Viện Công nhân và Công đoàn (trực thuộc Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam), Trung tâm Phát triển Nông thôn Bền vững (SRD) sẽ là những thành viên chính thức của Nhóm DAG Việt Nam.

Thy Thảo

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin.