Hội nhập quốc tế

Các mặt hàng xuất khẩu chủ lực khai thác tốt lợi thế thị trường EVFTA

EVFTA tạo ra lợi thế cạnh tranh rõ rệt cho các mặt hàng xuất khẩu chủ lực của ta so với các đối thủ chính, và doanh nghiệp nước ta đã khai thác tốt lợi thế này.

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin.