Hội nhập quốc tế

Quy định thực thi (EU) 2021/760 về hạn ngạch thuế quan cho gạo Việt Nam

Mới đây, Liên minh Châu Âu (EU) đã ban hành Quy định thực thi (EU) 2021/760 sửa đổi Quy định thực thi (EU) 2020/761 và (EU) 2020/1988 liên quan đến hệ thống quản lý một số hạn ngạch thuế quan có giấy phép và bãi bỏ Quy định thực thi (EU) 2020/991.

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin.