Hội nhập quốc tế

Bán bản quyền sách Việt Nam ra nước ngoài hứa hẹn tiềm năng phát triển (Kỳ 2)

(PLBQ). Bán bản quyền sách Việt ra nước ngoài là một phương thức hữu hiệu để quảng bá văn hóa, giới thiệu đất nước ra thế giới. Đây là hướng đi đầy cơ hội lẫn thách thức cho các nhà xuất bản trong nước.

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin.