Hội nhập quốc tế

Từ bất bình đẳng vaccine đến 'chủ nghĩa Apartheid kinh tế'

Bài viết của Tiến sĩ Dan Steinbock, chuyên gia về thế giới đa cực, chuyên viên cấp cao của chương trình Fulbright trên tờ EurAsia Review nhận định, “chủ nghĩa Apartheid kinh tế” đang phủ bóng đen lên triển vọng toàn cầu.

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin.