Hội nhập quốc tế

Cơ chế giải quyết tranh chấp trong EVIPA: Những điều Doanh nghiệp Việt cần biết

Hiệp định EVIPA ra đời trong bối cảnh tranh chấp giữa nhà đầu tư nước ngoài và quốc gia tiếp nhận đầu tư tham gia Hiệp định có xu hướng gia tăng và diễn biến phức tạp. Việc nghiên cứu nắm rõ những ưu việt của cơ chế giải quyết tranh chấp trong EVIPA sẽ giúp các bên tận dụng lợi thế và giảm thiểu thiệt hại khi xảy ra xung đột lợi ích trong đầu tư.

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin.