Hội nhập quốc tế

Phát huy vai trò của phòng vệ thương mại trong hội nhập

Bộ Công Thương đã và đang tích cực, chủ động phát huy có hiệu quả công tác điều tra, áp dụng các biện pháp phòng vệ thương mại để bảo vệ nền sản xuất nội địa trước áp lực thực thi các cam kết cắt giảm thuế quan theo lộ trình, đảm bảo hiệu quả của quá trình hội nhập.

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin.