Hội nhập quốc tế

Phiên Rà soát chính sách thương mại lần thứ 2 của Việt Nam tại WTO: Hệ thống sở hữu trí tuệ Việt Nam được đánh giá cao

Rà soát chính sách thương mại của các nước thành viên là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhất của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) nhằm đảm bảo sự minh bạch trong việc thực hiện các cam kết và nghĩa vụ trong khuôn khổ WTO

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin.