Thông báo về Bộ nhận diện truyền thông cho Ngày SHTT thế giới năm 2022

Đinh Văn Chiến

Cục Sở hữu trí tuệ trân trọng giới thiệu Bộ nhận diện truyền thông cho Ngày SHTT thế giới năm 2022.

Nhằm truyền thông cho Ngày SHTT thế giới năm 2022, Cục Sở hữu trí tuệ trân trọng giới thiệu Bộ nhận diện truyền thông cho Ngày SHTT thế giới năm 2022 dưới đây để các cơ quan, đơn vị liên quan sử dụng.

Bộ nhận diện truyền thông cho Ngày SHTT thế giới năm 2022 có thể tải về tại đây.

 

 

 

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin.