Thực tiễn kinh nghiệm

Đâu là phương án tối ưu trong việc xử lý hành vi xâm phạm, bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ tại Việt Nam ?

(PLBQ) Khi có hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ đối với Nhãn hiệu, Kiểu dáng, Sáng chế, Quyền tác giả hay quyền khác thì tuỳ thực tế xâm phạm mà áp dụng các biện pháp, phương án phù hợp.

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin.