Thực tiễn kinh nghiệm

Từ các vụ kiện và những chính sách chống độc quyền mới của các nước: Một số gợi mở cho Việt Nam

(PLBQ) - Các công ty lớn về công nghệ như Apple, Google, Facebook, Amazon, Alibaba… thời gian qua bị nhiều quốc gia trên thế giới kiểm soát chặt chẽ hơn thông qua một loạt quy định và những vụ kiện nhằm ngăn chặn hành vi vi phạm về chống độc quyền. Qua đó có thể rút ra bài học kinh nghiệm trong quá trình hoàn thiện chính sách pháp luật cạnh tranh và chống độc quyền ở Việt Nam nhằm đảm bảo môi trường kinh doanh cạnh tranh lành mạnh giữa các doanh nghiệp.

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin.