Thực tiễn kinh nghiệm

Điều gì làm Google, Amazon, CNN trở thành thương hiệu toàn cầu?

(PLBQ). Thương hiệu là đỉnh cao của sản phẩm hay dịch vụ. Nếu một thương hiệu không thể tìm ra được hướng đi đúng, nó sẽ bị "nổ tung". Bí quyết làm nên thành công của Google, Amazon hay CNN là điều mà các doanh nghiệp Việt cần học hỏi trong quá trình xây dựng thương hiệu.

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin.