Thực tiễn kinh nghiệm

Dịch vụ đại diện Sở hữu công nghiệp và ủy quyền đăng ký Sở hữu công nghiệp

(PLBQ). Các tổ chức, cá nhân bây giờ không cần tự mình đi đăng ký bảo hộ sở hữu công nghiệp (SHCN) mà có thể tìm tới các tổ chức pháp lý sở hữu trí tuệ. giao toàn bộ việc tiến hành đăng ký thông qua hợp đồng dịch vụ và hợp đồng ủy quyền. Vậy điều kiện để được ủy quyền đăng ký SHCN là gì?

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin.