Thực tiễn kinh nghiệm

'Muốn đứng ở thị trường công nghệ cao thì phải có sở hữu trí tuệ'

Phụ trách các hoạt động liên quan đến sáng chế và sở hữu trí tuệ của Tổng Công ty Công nghiệp Công nghệ cao Viettel (VHT), ông Nguyễn Cương Hoàng, Phó Tổng Giám đốc, khẳng định việc đăng ký sáng chế là tất yếu trong bối cảnh thị trường công nghệ đang có sự cạnh tranh lớn như lúc này.

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin.