Thực tiễn kinh nghiệm

Bài học rút ra cho các doanh nghiệp từ vụ tranh chấp bản quyền giữa Taylor Swift và công ty chủ quản

(PLBQ). Vụ tranh chấp của nữ ca sĩ Taylor Swift với công ty chủ quản về bản quyền bài hát đã đưa ra nhiều bài học về tầm quan trọng của quyền sở hữu trí tuệ mà mọi doanh nghiệp cần lưu ý.

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin.