Tương tác

Covid-19 đã thay đổi nhận thức về tiêu dùng bền vững

Mặc dù dịch Covid-19 diễn biến phức tạp mang lại nhiều khó khăn, đây cũng là cơ hội để người tiêu dùng có thể “bền vững hóa” việc tiêu dùng hàng ngày để đóng góp cho sự an toàn của bản thân, xã hội và cho các thế hệ sau này.

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin.