Tương tác

Tiềm năng phát triển của sách nói còn rất lớn

Khi cuộc sống ngày càng bận rộn và con người có xu hướng thích xem, nghe nhiều hơn đọc thì sách nói là một trong những giải pháp được nhiều người lựa chọn. Báo cuối tuần giới thiệu một số ý kiến về tiềm năng của sách nói ở Việt Nam hiện nay.

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin.