Tương tác

Người dân các nước ăn gì trong những ngày Tết cổ truyền, bánh chưng dưa hành của Việt Nam đã đặc biệt nhất chưa?

Văn hóa ẩm thực vô cùng đa dạng và phong phú, nếu người Việt mình gói bánh chưng đón Tết thì người dân các nước nấu gì, ăn gì trong dịp đầu năm?

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin.