Bên khung cửa pháp đình

4 nhóm tranh chấp quyền sở hữu trí tuệ có thể khởi kiện tại Tòa án

Nghiên cứu trên thực tế thì “tranh chấp quyền sở hữu trí tuệ” rất đa dạng và phức tạp do quyền sở hữu trí tuệ bảo hộ cho các đối tượng quyền khác nhau được xác lập dựa trên các điều kiện pháp lý khác nhau nên nhiều tòa án khá lúng túng tìm cách giải quyết vụ án còn đương sự thì bối rối trong bảo vệ hoặc tự vệ.

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin.