Chính sách

Doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam: Vấn đề quản trị tài sản trí tuệ

Ngày Sở hữu trí tuệ (SHTT) 26/4 năm nay, Tổ chức SHTT thế giới (WIPO) phát đi thông điệp “Sở hữu trí tuệ và Doanh nghiệp nhỏ và vừa: Mang ý tưởng của bạn đến với thị trường”.

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin.