Chính sách

Kế hoạch về công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả năm 2021

(PLBQ). Để quản lý chặt chẽ tình hình sản xuất và kinh doanh hàng hóa của các đơn vị, tổ chức, cá nhân nhằm đấu tranh đấu tranh chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên địa bàn, Bộ Y Tế ban hành Kế hoạch về công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả năm 2021.

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin.