Chính sách

Tại sao nhãn hiệu lại quan trọng đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ

Nhãn hiệu là dấu hiệu được dùng để phân biệt hàng hoá, dịch vụ của doanh nghiệp này trên thị trường với hàng hoá, dịch vụ của doanh nghiệp khác. Chúng cho phép khách hàng xác định một doanh nghiệp là nguồn cung cấp sản phẩm hoặc dịch vụ.

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin.