Chính sách

Sẽ sửa quy định tạm nộp 75% thuế thu nhập doanh nghiệp

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến về dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 126/2020/NĐ-CP ngày 19/20/2020 hướng dẫn Luật Quản lý thuế.

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin.