Chính sách

Thành lập Nhóm tư vấn trong nước (DAG) Việt Nam trong khuôn khổ Hiệp định EVFTA

Bộ trưởng Bộ Công Thương vừa ban hành Quyết định số 1972/QĐ-BCT ngày 17/8/2021 về việc thành lập Nhóm tư vấn trong nước (DAG) Việt Nam.

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin.