Chính sách

Công nghệ lõi sau mô hình mô phỏng đào tạo lái xe đầu tiên ở Việt Nam

Từ những người chưa từng nghiên cứu về mô hình mô phỏng, các kỹ sư của Tổng công ty công nghệ cao Viettel đã làm chủ được công nghệ lõi và phát triển nhiều mô hình mô phỏng quan trọng trong quân sự và đời sống. Một trong số đó là hệ thống mô phỏng đào tạo lái xe ô tô dân sự.

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin.