Chính sách

Chuyển đổi số tạo bước đột phá trong hoạt động của Quốc hội

Chủ trương chuyển đổi số (CĐS) quốc gia đặt ra yêu cầu phải được thực hiện thống nhất trên phạm vi cả nước đối với tất cả hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở. Và Quốc hội cũng đang nỗ lực đẩy mạnh CĐS hướng đến mục tiêu xây dựng Quốc hội điện tử (QHĐT), mở ra một giai đoạn hoàn toàn mới cho hoạt động của cơ quan giám sát tối cao của Nhà nước.

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin.