Chính sách

Sở hữu trí tuệ: Động lực khuyến khích thế hệ trẻ đổi mới sáng tạo

Cùng với sự phát triển của nền kinh tế tri thức, tài sản trí tuệ đặc biệt là sở hữu trí đã trở thành động lực khuyến khích thế hệ trẻ cống hiến cho đất nước.

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin.