Chính sách

Chính phủ gia hạn thời hạn nộp 03 loại thuế và tiền thuê đất

Chính phủ ban hành Nghị định 34/2022 về việc gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất trong năm 2022. Nghị định 34 chính thức có hiệu lực từ ngày 28/05 đến hết ngày 31/12/2022.

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin.