Chính sách

Để khoan thư sức dân: Cần sửa đổi gấp một số sắc thuế

Dưới tác động tiêu cực của đại dịch Covid-19 hơn 2 năm nay cùng với sự thay đổi địa chính trị - kinh tế thế giới thời gian qua khiến lạm phát tăng cao đã tạo cú sốc lớn cho cả nền kinh tế trong nước, đời sống người dân và doanh nghiệp gặp muôn vàn khó khăn. Đòi hỏi, chính sách thuế cần phải có tầm nhìn dài hạn, hài hòa được lợi ích giữa nhà nước - người dân - doanh nghiệp, phải nuôi dưỡng nguồn thu, khoan sức dân thì mới có thể bền vững. Tuy nhiên, nhiều chính sách thuế được ban hành đã lâu, bộc lộ nhiều bất cập, gây khó khăn và ít chia sẻ với khó khăn của người dân, điển hình như Thuế TNCN, Thuế xăng dầu...

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin.