Chính sách

Giảm thuế tiêu thụ đặc biệt cho ô tô điện từ ngày 1/3

Từ ngày 1/3/2022, ô tô điện chạy pin dưới 9 chỗ ngồi có mức thuế suất thuế Tiêu thụ đặc biệt là 3%. Sau 5 năm, mức thuế này sẽ là 11%.

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin.