Chính sách

Thúc đẩy đổi mới sáng tạo và đầu tư công nghệ nông nghiệp tại Việt Nam

Chương trình “Thúc đẩy đổi mới sáng tạo và đầu tư công nghệ nông nghiệp tại Việt Nam” do Hiệp hội Nông nghiệp Số Việt Nam (VIDA), Trung tâm Hỗ trợ Thanh niên khởi nghiệp (SYS) và Đại sứ quán Australia tại Việt Nam phối hợp tổ chức vừa qua hình thức trực tuyến.

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin.