Chính sách

Việt Nam gia nhập Hiệp ước WIPO về quyền tác giả (WCT), những thời cơ và thách thức gì xuất hiện?

(PLBQ). Đầu tháng 12/2021, tại trụ sở Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO) ở Geneva - Thụy Sĩ, Đại sứ Lê Thị Tuyết Mai, Trưởng phái đoàn đại diện thường trực Việt Nam tại Geneva đã trao văn kiện nộp lưu việc Việt Nam gia nhập Hiệp ước WIPO về quyền tác giả (WCT) cho Tổng Giám đốc WIPO Daren Tang, cơ quan lưu chiểu theo quy định của hiệp ước và theo Điều 21 của WCT, các quy định của hiệp ước sẽ chính thức có hiệu lực đối với Việt Nam sau 3 tháng kể từ ngày văn kiện được trao cho tổng giám đốc W

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin.