Hội nhập quốc tế

Thông báo về Giải thưởng Toàn cầu 2024 của Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO) dành cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ và các công ty khởi nghiệp.

Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO) thông báo tiếp nhận đăng ký Giải thưởng Toàn cầu 2024 (WIPO Global 2024 Award for SMEs and start-ups), kêu gọi các doanh nghiệp vừa và nhỏ và công ty khởi nghiệp sử dụng quyền sở hữu trí tuệ (IP) để thúc đẩy tăng trưởng doanh nghiệp cũng như tác động tích cực đến xã hội.

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin.