Hội nhập quốc tế

10 xu hướng chủ đạo của kinh tế thế giới năm 2022

Năm 2022, tăng trưởng kinh tế toàn cầu có thể sẽ chậm lại, nhưng được dự báo sẽ có nhiều biến động nội tại, quyết định sự thay đổi về chất.

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin.