Kinh doanh & Bản quyền

Tổng công ty Chè Việt Nam bị “tố” vi phạm quyền sở hữu trí tuệ thương hiệu chè Kim Anh

Công ty cổ phần chè Kim Anh vừa có văn bản tố cáo Tổng công ty Chè Việt Nam và Công ty cổ phần và Công ty cổ phần Vinatea Kim Anh, Công ty con của Tổng công ty Chè Việt Nam vi phạm quyền sở hữu trí tuệ nhãn hiệu chè Kim Anh.

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin.