Kinh doanh & Bản quyền

Từ vụ tranh chấp nhãn hiệu của Công ty WINCO với INCOLAW: Bài học nào cho các doanh nghiệp trong bảo vệ tài sản sở hữu trí tuệ?

(PLBQ). Mới đây, chuyên trang Pháp luật và Bản quyền có đăng tải bài viết “Tranh chấp nhãn hiệu “WINCOLAW” với “INCOLAW”: Khi công ty chuyên làm dịch vụ sở hữu trí tuệ cũng gặp khó trong bảo vệ Quyền ....”. Sau khi bài viết đăng tải, chúng tôi nhận được những quan tâm tương tác phản hồi từ nhiều độc giả về vấn đề xây dựng và bảo vệ nhãn hiệu của từng cá nhân, doanh nghiệp.

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin.