Kinh doanh & Bản quyền

Chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp: những vấn đề pháp lý doanh nghiệp cần lưu ý

(PLBQ) - Chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp đặt ra trong trường hợp cá nhân, tổ chức muốn chuyển giao quyền sở hữu công nghiệp của mình cho tổ chức cá nhân khác khi chủ sở hữu không có nhu cầu sử dụng. Tuy nhiên, khác với chuyển quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp, chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp ( SHCN) có một số lưu ý mà doanh nghiệp cần biết, đặc biệt một số đối tượng quyền SHCN bị hạn chế chuyển nhượng.

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin.