Kinh doanh & Bản quyền

Hành lang pháp lý về bảo hộ bản quyền trên mạng Internet còn nhiều hạn chế, bất cập

(PLBQ) – Tình trạng vi phạm quyền sở hữu trí tuệ (SHTT) trên mạng Internet đã và đang là vấn nạn toàn cầu. Tuy nhiên nghiên cứu từ thực tế một số vụ kiện liên quan gần đây cho thấy hành lang pháp lý về bảo hộ bản quyền trên mạng Internet còn nhiều hạn chế như thủ tục qui trình giải quyết vụ kiện kéo dài phức tạp, vấn đề xác định thiệt hại rất khó khăn, khuyết thiếu cơ chế xử phạt….

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin.