Nghiên cứu trao đổi

'Chuyển giao tài sản nghiên cứu khoa học đứng hình'

Theo Giám đốc Sở KH&CN TP.HCM, rất khó định giá nghiên cứu khoa học bởi có những cái không có giá trị nhưng 10 năm sau sẽ trở thành tỉ phú; có cái tiềm năng nhưng sau đó không ai mua cả...

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin.