Nghiên cứu trao đổi

Gỡ vướng cho bất động sản du lịch: Cần phải có giải pháp cấp bách hài hòa lợi ích các bên

Bất động sản (BĐS) du lịch nghỉ dưỡng không chỉ đóng vai trò quan trọng trong phát triển du lịch nước ta trở thành ngành mũi nhọn mà còn tạo thêm nhiều cơ hội kinh doanh hấp dẫn cho các nhà đầu tư thứ cấp và người dân, đem lại nguồn thu lớn cho ngân sách nhà nước, là động lực quan trọng cho sự tăng trưởng của thị trường BĐS nói chung. Tuy nhiên, chính sách, pháp luật về kinh doanh BĐS du lịch chưa đầy đủ, thiếu thống nhất trong áp dụng thực thi giữa các địa phương thậm chí ngay trong cùng một địa phương, gây ảnh hưởng lớn đến môi trường đầu tư kinh doanh BĐS du lịch nghỉ dưỡng.

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin.