Nghiên cứu trao đổi

Cần bảo hộ các tác phẩm NFT như thế nào?

Thế giới số ngày càng phát triển tạo cơ hội mới để đưa các tác phẩm nghệ thuật vào không gian ảo, từ đó đặt ra vấn đề về bản quyền và việc bảo hộ các tác phẩm khi hòa mình vào không gian số.

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin.