Nghiên cứu trao đổi

Hình ảnh ba chiều và luật sở hữu trí tuệ

(PLBQ). Sự xuất hiện của hình ảnh ba chiều gây nên một sự tương tác đối lập trong pháp luật sở hữu trí tuệ, khi nó có thể trở thành công nghệ chống hàng giả hoặc cũng có thể trở nên công cụ để xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin.