Nghiên cứu trao đổi

Tọa đàm “Thực trạng nguồn nhân lực sở hữu trí tuệ tại các cơ quan thực thi quyền sở hữu trí tuệ tại Việt Nam”

Ngày 15/4/2022, Cục Sở hữu trí tuệ đã tổ chức Tọa đàm “Thực trạng nguồn nhân lực sở hữu trí tuệ tại các cơ quan thực thi quyền sở hữu trí tuệ tại Việt Nam”. Phó Cục trưởng Trần Lê Hồng đã tham dự và chủ trì Tọa đàm.

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin.