Chính sách

Thương nhân, tổ chức nước ngoài hoạt động thương mại điện tử tại Việt Nam lưu ý những gì?

Ngày 30/3/2022, Cục Thương mại Điện tử và Kinh tế số - Bộ Công Thương đã ban hành Công văn số 292/TMĐT-CS về việc thực hiện quy định về hoạt động Thương mại điện tử đối với thương nhân, tổ chức nước ngoài tại Nghị định số 85/2021/NĐ-CP.

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin.